Ultimate Boot CD Bootable CD, met veel handige hulp en reparatiesoftware. O.a. is het mogelijk om een partitie te Clonen.
PC Leek Richt zich onder het motto "Domme vragen bestaan niet, enkel domme antwoorden" voornamelijk op beginnende computer gebruikers. Mensen die hun eerste stappen in de digitale wereld zetten, hebben vaak veel vragen en problemen die voor de gevorderde gebruikers doodsimpel zijn, maar voor hen bijna onoverkomelijk.